Skip to content

Haptotherapie Amelisweerd

PRIVACY POLICY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier van je wordt aangelegd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en de voortgang van de behandeling.

Ook worden in je dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na jouw expliciete toestemming, kunnen worden opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.


Om jouw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische gegevens. Ik houd mij aan de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit houdt oa in dat ik als je behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in jouw dossier. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
· Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

 

Bunnik, mei 2020

In de maanden juli, augustus en september ben ik afwezig.
Zoek je op korte termijn een haptotherapeut? Kijk dan op de site van de VVH
(Vereniging van Haptotherapeuten) voor een haptotherapeut in de buurt.
Vanaf 10 oktober kun je weer terecht bij Haptotherapie Amelisweerd en is
er ruimte voor nieuwe aanmeldingen.